Stichting Global Goals Nederland

Wij willen een bijdrage leveren aan een betere wereld, door ons in te zetten voor de realisatie van de Global Goals.

Wij zetten onze expertise in om initiatieven succesvol te maken. De impact die we willen maken is door iedereen die een bijdrage levert zo veel mogelijk zichtbaar en vindbaar te maken.

Daarvoor hebben we het Global Goals Nederland-platform ontwikkeld. Dit platform heeft tot doel om per gemeente in Nederland te laten zien wat er gebeurt op het gebied van maatschappelijke impact.

Wij willen deze organisaties/initiatieven/bedrijven het gezicht geven wat ze verdienen, zodat ze een breder publiek kunnen aanspreken, ondersteund kunnen worden en tot inspiratie en voorbeeld kunnen dienen.

Vanuit onze eigen invulling van SDG17 streven we er naar  om zo veel mogelijk partnerships op te zetten om dat doel te realiseren.

Vanaf 1 januari gaan we starten met ons Plan van aanpak.

Doe mee of Volg ons op Facebook, LinkedIn, Twitter

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals