Stichting Global Goals voor Nederland

Op 17 september 2015 hebben de 193 landen van de Verenigde Naties, waaronder Nederland, de ambitie vastgelegd om gezamenlijk tot een betere wereld te komen op sociaal, ecologisch en economisch gebied voor 2030. Deze ambitie is vertaald in 17 individuele doelen, met elk een aantal concrete subdoelstellingen. Deze doelen zijn inmiddels bekend geworden onder de naam Global Goals en hebben in Nederland tot een groot aantal initiatieven geleid. De Stichting Global Goals Nederland is opgericht om aan deze ambitie een zo groot mogelijke bijdrage te leveren. .1

Geen Armoede

Armoede komt vandaag de dag nog steeds voor. Daarom hebben de Verenigde Naties een...

2

Geen Honger

Sinds 1990 is het aantal ondervoede mensen in ontwikkelingslanden met bijna 50% verminderd. Die...

3

Goede Gezondheid En Welzijn

De derde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG3) is goede gezondheid en welzijn. Deze doelstelling is opgedeeld...

4

Kwaliteits onderwijs

Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten. Toch zijn...

5

Gender gelijkheid

Wist je dat vrouwen meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken? Toch krijgen...

6

Schoon Water en Sanitair

Elk jaar sterven er drie miljoen mensen door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang...

7

Betaalbare En Duurzame Energie

In bijna elke grote uitdaging en kans in de wereld staat energie centraal. Zowel...

8

Eerlijk Werk En Economische Groei

Vandaag werken wereldwijd 168 miljoen kinderen, 74 miljoen jongvolwassenen zijn werkloos en 60% van...

9

Industrie, Innovatie En Infrastructuur

Investeringen in infrastructuur – transport, irrigatie, energie, informatie en communicatietechnologie – leiden tot groei...

10

Ongelijkheid Verminderen

In 2016 zal de gecumuleerde rijkdom van de rijkste 1% van de wereld groter...

11

Duurzame Steden En Gemeenschappen

Vandaag leven 2 op 3 Europeanen en bijna 3,9 miljard mensen wereldwijd – meer...

12

Verantwoorde Consumptie En Productie

We verspillen vandaag 30% van de wereldwijde voedselproductie. We produceren en consumeren zonder voldoende...

13

Klimaatactie

Klimaatverandering heeft een effect op elk land, op elk continent. Het ontwricht nationale economieën...

14

Leven In Water

Waterbronnen, en de manier waarop ermee omgegaan wordt, hebben een impact op de maatschappij...

15

Leven Op Het Land

“Pas als de laatste boom gestorven is, de laatste rivier vergiftigd en de laatste...

16

Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten

Het ultieme doel van de Verenigde Naties is het bewerkstelligen van vreedzame samenlevingen. Helaas...

17

Partnerschap Om Doelstellingen Te Bereiken

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) kunnen enkel gerealiseerd worden met een sterk engagement voor internationale...

Wat willen we bereiken?

Wij zijn enorm geïnspireerd door alle verschillende activiteiten die er in Nederland worden opgezet, of dat nu landelijk dekkende initiatieven zijn of projecten die lokaal een verschil maken.

Door de veelheid van de initiatieven en de uitgebreidheid van de doelen, is het alleen soms moeilijk om te weten wat er allemaal gebeurt en door wie.

Wij hebben als ambitie om niet alleen de doelstelling van de VN uit te dragen maar ook om de verschillende initiatieven en projecten zichtbaarheid te geven.

Wij geloven namelijk 3 dingen

  1. Goed voorbeeld doet goed volgen
  2. Vrijwilligers verdienen enorme waardering voor hun bijdrage aan een betere wereld
  3. Het wiel opnieuw uitvinden is zonde van de tijd. De ervaring van anderen is een bron van kennis en inspiratie.

Wij willen via de Stichting onze brede kennis er ervaring inzetten om projecten zichtbaar en vindbaar te maken, maar ook om projecten zoveel mogelijk te ondersteunen en de faciliteren.

Hoe?

Wij hebben speciaal voor de Global Goals een webplatform gebouwd. De doelstelling van het platform is om per gemeente te laten zien welke initiatieven/projecten er zijn en deze te linken aan de verschillende doelen van de Global Goals.