SDG17

SDG17/Samenwerking

We kunnen de Global Goals realiseren als we als mensen in staat zijn om tot samenwerking te komen. Daarvoor hebben we het GlobalGoalsNederland Platform ontwikkeld. Wij doen dit binnen de Stichting zonder enige vorm van winstoogmerk. Dat neemt niet weg dat het maken, onderhouden en doorontwikkelen van het platform geld kost en daarom financiering behoeft.

 

Wat bieden we aan?

Wij bieden elke organisatie die een bijdrage wil leveren aan het realiseren van de Global Goals een gezicht binnen het platform aan.

Dat gezicht zullen wij tonen in onze social media campagnes en vertonen binnen andere gemeenten, zodat het een landelijke exposure krijgt.

Wij bieden ook aan dat bedrijven een aparte partnership kunnen aangaan, als ze kenbaar willen maken dat ze zich op een van de doelen inzetten of in hun organisatie toepassen.

Ook bieden wij gemeenten aan dat zij vanuit hun maatschappelijke rol initiatieven en projecten kunnen faciliteren binnen de gemeente door de betreffende projecten en initiatieven zichtbaar te maken.

 

Wat vragen wij ervoor terug?

Wij vragen voor de verschillende mogelijkheden ook iets terug.

Wij geloven sterk in het kunnen ophouden van de eigen broek. M.a.w. we verwelkomen subsidie’s en giften en schenkingen, maar willen in staat zijn om onafhankelijk van die inkomstenbronnen te zijn.

Het is daarom onvermijdelijk dat we aan bepaalde groepen een (kleine) financiële vergoeding moeten vragen.

Voor sociale ondernemingen, individuen en goede doelen is het gratis. Zij zijn de stuwende kracht achter het realiseren van de Global Goals en daar mag nooit een financiële drempel de belemmering vormen.

Wat wij er wel voor terug vragen is dat de organisatie ook een link plaats op hun website (indien aanwezig) en dat wij vragen om nieuwsberichten binnen het eigen netwerk te delen, zodat de exposure van het GlobalGoalsNederland-platform zo groot mogelijk wordt.

Voor gemeenten vragen wij een financiële vergoeding voor het inrichten van de lokale website. De hoogte hangt af van de wensen van de gemeente en eventueel bijkomende activiteiten zoals het content-beheer. De bijdrage die zal worden gevraagd ligt tussen €2000-5000 eenmalig en een  overeen te komen bedrag per maand voor onderhoud.

Voor aangesloten bedrijven vragen wij een marketing-bijdrage van €50,–/maand.

Alle opbrengsten komen weer ten goede aan het ondersteunen van nieuwe initiatieven en projecten.

 

Daarnaast staan wij open voor elke vorm van samenwerking als dat de realisatie en versnelling daarvan ten goede komt. Afhankelijk van de inhoud van de samenwerking zal er mogelijk een bijdrage worden gevraagd.

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals