Over ons

Lanthopus groep

De stichting is opgericht vanuit Lanthopus. Wij zijn een sociale onderneming met als doelstelling om een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te maken, door het toepassen van de global goals in de eigen bedrijfsvoering, het samenwerken met bedrijven en organisatie die ook een maatschappelijke impact nastreven. We nemen initiatieven en participeren in bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld.

Onze kerncompetenties zijn IT, Marketing en HR

Waarom een stichting

Wij kiezen ervoor om voor het Global Goals platform in een stichting onder te brengen, omdat wij uit ervaring gemerkt hebben dat ook al zijn wij een sociale onderneming, onze initiatieven als commercieel gezien worden, terwijl dat voor de sociale initiatieven die we nemen, vaak niet de insteek is. Dit belemmert naar onze mening de impact die we zouden willen bereiken. Een stichting draagt onze non-profit insteek beter uit.

PSO Niveau 3

Wij zijn als Lanthopus Groep gecertificeerd voor de PSO op het hoogste niveau.

Wij geloven dat de inzetbaarheid van een mens niet bepaald wordt door het labeltje wat hij/zij opgeplakt heeft gekregen maar door de wil en kunde van de persoon. Wij zien onze medewerkers niet als robots die een kunstje uitvoeren, maar als mensen met een eigen waarde en we zetten ze in op wie ze zijn.‚Äč

Financiering

De stichting is volledig gefinancierd met de eigen middelen.  We zijn een non-profit stichting en zullen in 2021 de ANBI-status verkrijgen.

Beleid

Ons beleid is uitgewerkt in ons beleidsplan, download het hier

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt verzorgd door de volgende personen:

  • Kees Cuperus, voorzitter
  • Marko Schulten, secretaris
  • Toine de Greef, penningmeester

Daarnaast zullen wij in 2021 een Raad van Toezicht en een Raad van Advies opzetten

Stichting Gegevens

Stichting Global Goals Nederland
Frisselsteinstraat 5
5461 AD Veghel
0413 395490

KVK nr: 80912842
RSIN nr: 861849024

Wilt u meer weten, neem contact met ons op via ons contact formulier.

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals