Voor wie

Voor gemeenten

Het Global Goals platform biedt de mogelijkheid voor elke gemeente om haar eigen beleid op het gebied van de Global Goals uit te dragen en de verschillende projecten binnen de gemeente te faciliteren en te ondersteunen met de digitale mogelijkheden van het platform.

Voor Sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn ondernemers die vanuit maatschappelijke drijfveer een bedrijf voeren en daarmee een groep die bijzondere aandacht verdient. Het is onze ambitie om iedere sociale onderneming een profiel te geven binnen het platform en te ondersteunen zodat ze haar doelstellingen kan realiseren. 

Voor bedrijven

Naar onze visie zijn het niet alleen de verschillende initiatieven die waardering verdienen, maar ook de bedrijven die de verschillende doelen hebben ingevoerd binnen hun bedrijfsvoering. Dit zijn de koplopers en de inspiratie voor andere bedrijven, groot of klein.

We bieden daarvoor ook de mogelijkheid om hun toepassing van Global Goals naar buiten toe zichtbaar te maken en uit te dragen.

Voor vrijwilligers

Voor vrijwilligers bieden wij de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een project waar zij een bijdrage willen leveren. Ook biedt het overzicht van bestaande projecten een inspiratiebron om zelf in actie te komen met eigen initiatieven.

Voor goede doelen

Goede doelen zijn net als sociale ondernemingen gestart vanuit een intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor een betere wereld. In tegenstelling tot een sociale onderneming zijn ze volledig afhankelijk van giften. De meesten zijn bekend binnen de eigen privé netwerken, waardoor hun inspanningen buiten beeld blijven bij een groot publiek.

Wij bieden de mogelijkheid om zichzelf zichtbaar te maken, zodat een grotere groep van hun bestaan af weet en dit de mogelijkheid van fondsenwerving kan vergroten. Ook kan dit de aanleiding zijn voor samenwerking met goede doelen met eenzelfde doelstelling en het uitwisselen van ervaring.

Voor lokale werkgroepen

Vaak zijn er binnen een gemeente als werkgroepen rondom een specifiek onderdeel van de Global Goals, zoals Fairtrade, scholing of schuldenproblematiek. 

Wij streven er naar om binnen het platform het samenwerken binnen een werkgroep zo efficiënt mogelijk te maken door continu nieuwe functies aan het platform toe te voegen.

De eerste functionaliteit die ingebouwd zal worden is de
forumfunctie waardoor kennis en informatie gedeeld kan worden met werkgroepen in andere gemeenten

Wilt u meer weten, neem contact met ons op via ons contact formulier.

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals