14 Leven In Water

Waterbronnen, en de manier waarop ermee omgegaan wordt, hebben een impact op de maatschappij en de economie, vooral op vlak van gezondheid, voedselproductie, hygiëne, energie, industrie en de werking van ecosystemen. Daarnaast zijn visvangst en visteelt de bron van inkomsten voor ongeveer 540 miljoen personen (zo’n 8% van de wereldbevolking).

Verontreiniging van de zee is een enorme plaag voor het milieu. Het kan schadelijke effecten veroorzaken voor in zee levende organismen en ecosystemen. De verandering van de waterkwaliteit kan leiden tot een verlies aan biodiversiteit, gezondheidsrisico’s voor de mens en kan activiteiten op zee belemmeren, waaronder vissen, toerisme en hobby’s.

Lees meer op de website van SDG Nederland.

Lokale helden voor Leven In Water in Nederland

Lizette Schaap Photography

Love. Not waste.

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals