Plan van aanpak

Onze doelstelling is om zoveel mogelijk zichtbaar te maken wat er allemaal gebeurt op de Global Goals. Het succes van ons platform wordt bepaald door de hoeveelheid aangesloten organisaties en initiatieven. 

Dat kunnen wij alleen realiseren door uit te gaan van een decentrale aanpak. Dat betekent dat wij zoveel mogelijk willen samenwerken (SDG 17) met lokale initiatieven.
Deze initiatieven krijgen (gratis) de mogelijkheid een profiel aan te maken van hun initiatief/project in het GlobalGoalsNederland-platform. Heeft een organisatie al een eigen website, wordt een link op het profiel geplaatst naar de eigen website.

Wij kiezen er ook voor om een centraal design te maken, die voor elke gemeente dezelfde
look-and-feel heeft. De gedachte hierachter is dat door een aantrekkelijk design te maken voor elke gemeente, de focus van de initiatieven in een gemeente kan liggen op het realiseren van de eigen doelstelling(en) en wij het (door)ontwikkelen en onderhoud van het platform centraal kunnen doen.

Wat gebeurt er centraal?

Wij maken het platform centraal en verrichten daar ook de doorontwikkeling. Als er behoeften zijn om functionaliteit toe te voegen zullen wij dat centraal verwerken.

Wat wij ook zullen gaan aanbieden in de loop van 2021 is het verzorgen van content voor de verschillende projecten. Wij zijn PSO-trede 3 gecertificeerd en zullen aan SDG 10 een directe bijdrage leveren door zoveel mogelijk te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De kaders waarbinnen we dit kunnen doen, zal in de loop van 2021 bekend worden. De werkwijze daarbij zal leiden tot een landelijk schaalbare methode, waarbij het werk in de Stichting als pilot zal gaan dienen.

Wat gebeurt er decentraal?

De initiatieven/projecten worden uitsluitend decentraal uitgevoerd door lokale partijen. Wij willen nadrukkelijk niet in de plaats gaan treden van lokale partijen. Wij willen geen “concurrentie” zijn, maar een instrument om de activiteiten van lokale organisaties zo goed mogelijk naar voren te laten komen, zodat we daarmee bijdragen om uw doel te realiseren.

Wat gaan wij doen?

Wij gaan vanuit de stichting contact leggen met zoveel mogelijk initiatieven, organisaties en bedrijven die op welke manier dan ook een bijdrage aan de global goals leveren.

Wij zullen vanaf 1 januari samenwerking gaan zoeken naar lokale partners en landelijk opererende initiatieven met een lokale vertegenwoordiging. Wij zullen dit doen via ons eigen netwerk, door social media in te zetten en via aanmelding op deze site in contact te komen met lokale initiatieven.

Elk lokaal initiatief heeft immers ook weer een netwerk en door dit te delen, hopen we zo snel mogelijk elke gemeente aangesloten te hebben.

Wilt u meer weten, neem contact met ons op via ons contact formulier.

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals