16 Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten

Het ultieme doel van de Verenigde Naties is het bewerkstelligen van vreedzame samenlevingen. Helaas moeten we vaststellen dat bepaalde regio’s gekenmerkt blijven door instabiliteit en conflicten.

Het doel van de zestiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 16) is om wereldwijd geweld te verminderen, net als het aantal doden dat dit probleem met zich meebrengt. SDG 16 wil een einde maken aan mishandeling, uitbuiting en mensenhandel en alle vormen van geweld en marteling uitroeien.

Lees meer op de website van SDG Nederland.

Lokale helden voor Vrede, Justitie en Sterke Publieke Diensten in Nederland

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals