7 Betaalbare En Duurzame Energie

In bijna elke grote uitdaging en kans in de wereld staat energie centraal. Zowel voor jobs, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie als voor het verhogen van de inkomens is toegang tot energie essentieel.

Toch heeft één op vijf mensen in de wereld geen toegang tot moderne elektriciteit. Drie miljard mensen zijn voor koken en verwarming nog steeds afhankelijk van hout, steenkool, houtskool of dierlijk afval. Energie draagt het meeste bij aan de klimaatverandering, aangezien het verantwoordelijk is voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het aandeel van CO2-uitstoot bij energie beperken, is een van de hoofddoelen om klimaatveranderingen op lange termijn onder controle te houden.

Lees meer op de website van SDG Nederland.

De doelen

Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie.

Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden.

Lokale helden voor Betaalbare En Duurzame Energie in Nederland

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals