1 Geen Armoede

Armoede komt vandaag de dag nog steeds voor. Daarom hebben de Verenigde Naties een ambitieuzer plan opgesteld voor de post-2015 agenda: het uitroeien van armoede in al haar vormen en overal ter wereld. Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zegt dat er wereldwijd nog 1,2 miljard mensen zijn die met minder dan $1,25 per dag moeten rondkomen, wat de VN als maatstaf gebruikt om armoede te meten. Het doel van de SDG’s is om alle lidstaten aan te moedigen om beleidskaders te ontwikkelen en te implementeren op zowel nationaal, regionaal als internationaal niveau zodat we armoede tot een absoluut minimum kunnen beperken.

Lees meer op de website van SDG Nederland.

De doelen

ERADICATE EXTREME POVERTY

By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day.

REDUCE POVERTY BY AT LEAST 50%

By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions.

IMPLEMENT SOCIAL PROTECTION SYSTEMS

Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable.

EQUAL RIGHTS TO OWNERSHIP, BASIC SERVICES, TECHNOLOGY AND ECONOMIC RESOURCES

By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance.

BUILD RESILIENCE TO ENVIRONMENTAL, ECONOMIC AND SOCIAL DISASTERS

By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters.

MOBILIZE RESOURCES TO IMPLEMENT POLICIES TO END POVERTY

Ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions.

CREATE PRO-POOR AND GENDER-SENSITIVE POLICY FRAMEWORKS

Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions.

Lokale helden voor Geen Armoede in Nederland

Dreamcatcher

Sociale Cooperatie

Samen werken aan de Global Goals!

Wij werken graag samen aan met andere partijen die geloven in de kracht van de Global Goals van de Verenigde Naties om zo samen de doelen te verwezenlijken!

    Houd mij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Global Goals